Pravidla a podmínky

Rezervace apartmánů

Smluvní strany
Tato pravidla a podmínky jsou součástí smlouvy mezi Prague Siesta Apartments a vámi, zákazníky.

Ubytování (check-in), dostupnost a rezervace
Ubytovat se je možné od 14:00 hodin dne příjezdu. Apartmán musí být vyklizen v 11:00 dne odjezdu, není-li s předstihem dohodnuto jinak.

Pokud nedojde k vyklizení včas, může dojít k zaúčtování dalších poplatků. Dostupnost ubytování za podmínek zobrazených na našich stránkách může být omezena a/nebo vymezena určitými obdobími roku.

Vklady a platby předem
Budeme požadovat poplatek v hodnotě 100% ubytovací ceny jako vklad. Snížení vkladu může být dojednáno pouze pro dlouhodobé rezervace. Veškeré vklady jsou nevratné.

Zrušení rezervace a změny
UPOZORNĚNÍ: Všechna zrušení rezervací a veškeré změny musejí být provedeny písemně. Pokud je zrušení rezervace či změna oznámena do 14 dnů před datem příjezdu, bude naúčtováno 50% z celkové ceny rezervace. Pokud bude změna oznámena později, nebo pokud zákazník nepřicestuje, bude naúčtována plná cena rezervace.

Vymezujeme si právo zrušit jakoukoli rezervaci, pokud vy, nebo jakýkoli člen vaší skupiny způsobí poškození majetku, nábytku či obsahu, nebo v případě závažného rušení sousedů.

Parkovací místa
Nemáme žádná parkovací místa pro automobily.

Úklid
Pokud není dohodnuto jinak, apartmán je pronajat na bázi vlastního zaopatření. Pro pobyty přesahující jeden týden zahrnuje cena ubytování celkový úklid včetně výměny povlečení a ručníků. Týdenní úklid nezahrnuje mytí nádobí a vynášení odpadků.

Po předchozí domluvě jsme schopni zajistit i častější výměnu povlečení a ručníků za příslušný poplatek.

Ztráta klíčů
Za ztrátu klíčů účtujeme poplatek 500 Kč.

Stížnosti a komentáře
Jakékoli stížnosti či komentáře prosím směřujte na naši kancelář. Každá stížnost má větší šanci na vyřízení, pokud ji podáte ještě v době, kdy budete přítomni.

Prague Siesta Apartments si vyhrazují právo naúčtovat vám poplatek za jakýkoli během vašeho pobytu odcizený či poškozený majetek. Poskytneme vám úplný rozpis těchto poplatků, který může obsahovat též administrativní poplatek na vyrovnání našich nákladů.

Obecné informace
Ačkoli jsme učinili vše potřebné, abychom zajistili přesnost informací zde uvedených, nemůžeme přijmout zodpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí, a vyhrazujeme si právo změnit či odstranit jakékoli informace, pokud to budeme považovat za nezbytné. Prague Siesta Apartments nemohou být zodpovědné za události mimo svou kontrolu, či kontrolu svých dodavatelů (jako je požár, stávka, protestní akce zaměstnanců, technické problémy s transportem nebo špatné počasí), ani za případné zkrácení, zrušení či změnu doby ubytování, aktivit či itineráře, která je způsobena těmito událostmi. Prague Siesta Apartments vylučuje jakékoli ztráty cenností nebo poškození majetku i jakékoli přímé, nepřímé či vyplývající ztráty, které utrpíte, kromě smrti či zranění plynoucí z nedbalosti či opomenutí Prague Siesta Apartments, jeho vedení či zaměstnanců. Pokud přivážíte nějaké cennosti, prosím projednejte to s vedením při příjezdu. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena.

Pojištění
Doporučujeme hostům zajistit si vlastní pojištění, které pokrývá ztrátu a poškození jejich osobního majetku během jejich pobytu, i odpovídající osobní a cestovní pojištění.

Obsazení
Apartmán bude obsazen pouze osobami uvedenými v rezervačním formuláči. Vyhrazujeme si právo účtovat dodatečný poplatek, pokud zjistíme, že v apartmánu nocují osoby, které nejsou uvedeny v rezervačním formuláři, a vyhrazujem si právo požádat celou skupinu, aby opustila prostory. Za těchto okolností si rovněž vyhrazujeme právo ponechat si zaplacený vklad. Platba za nevyužíté dny nebude vrácena.

Při jakýchkoli stížnostech na hluk či nerespektování nebo poškozování majetku, si vyhrazujeme právo požadovat od návštěvníků opuštění prostor s okamžítou platností, bez nároku na kompenzaci za nevyužité dny.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli rezervaci v případě, že máme důvodné podezření, že by zákazník nevyužíval apartmán zodpovědně. To zahrnuje případy chování odporující dobrým mravům a veřejnému pořádku.

Ceník
Ačkoli ceny mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění, vaše cena je garantována od chvíle, kdy obdržíte potvrzení o rezervaci. Pokud jste firemní zákazník, můžeme vám nabídnout podmínky úvěru až do 28 dní. Najdete na faktuře.

Kouření
Vezměte prosím na vědomí, že všechny naše apartmány jsou nekuřácké. Pokud nebudete dodržovat naše nekuřácká pravidla, bude vám naúčtován poplatek 2000 Kč za extra úklid.

Domácí mazlíčci
Zvířata jsou povolena pouze po předchozí domluvě.

Právo vstupu
Zaměstnanci Prague Siesta Apartments nebo určené osoby mají práve vstoupit do prostor apartmánu v jakýkoli rozumný čas za účelem kontroly či vykonání nezbytných oprav či údržby.

Prohlášení o ochraně soukromí
Vaše adresa a detaily kreditní karty jsou uchovávány výlučně pro informační účely poskytovatele kreditní karty a vaše adresa nebude poskytnuta žádné třetí osobě. Jakékoli další údaje, které o vás uchováváme, jsou používány striktně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Pravidla budovy

Would you like to stay or do you have questions?

Contact us or book an apartment right in the heart of Prague.

Book an apartment